Opleiding en training

education module
De Leergang SIO is een 5-daags interactief opleidings- programma dat de mogelijkheid biedt om de kennis en vaardigheden te verwerven voor het implementeren van het SIO in de eigen organisatie of in organisaties van derden. Klik hier voor meer informatie.

SIO Deskundigen

expert module
Stichting SIO traint professionals, consultants en adviseurs in het Stimulerings- kader Integere Organisaties. Hiervoor verzorgt Stichting SIO de Leergang. Klik hier voor een overzicht van professionals die de Leergang SIO met succes gevolgd hebben.

Community of Practice

Community of practice moduleDe Community of Practice (CoP) is opgezet als community platform voor professionals die de Leergang SIO van de Stichting SIO hebben gevolgd. Hier wordt relevante informatie gedeeld over integriteit. Klik hier voor meer info en de lijst met vrijwillige organisatoren.

LAATSTE NIEUWS!

Dinsdag 7 november jl. vond weer een nieuwe Community of Practice bijeenkomst plaats voor de SIO bestuursleden, alumni van de leergang SIO en genodigden. Een interessant programma leidde tot een volle zaal vol geïnteresseerden, waaronder in het bijzonder de voorzitter van de stichting SIO de heer Arthur Docters van Leeuwen.

Klik hier voor het verslag

michaelvanwoerden