Wat is het SIO?

puzzel sioHet Stimulerings kader Integere Organisatie - kortweg het SIO - is een uniek, alles omvattend integriteitsmanagementsysteem dat preventief werkt. Het SIO is toepasbaar voor elke organisatie. Klik hier voor meer informatie. 

Opleiding en training

education module
De Leergang SIO is een 7-daags interactief opleidings- programma dat de mogelijkheid biedt om de kennis en vaardigheden te verwerven voor het implementeren van het SIO in de eigen organisatie of in organisaties van derden. Klik hier voor meer informatie.

Community of Practice

Community of practice moduleDe Community of Practice (CoP) is opgezet als community platform voor professionals die de Leergang SIO van de Stichting SIO hebben gevolgd. Hier wordt relevante informatie gedeeld over integriteit. Klik hier voor meer info en de lijst met vrijwillige organisatoren.

olivier sueur webVraagstukken op het gebied van compliance, integriteit en cultuur vormen de rode draad in het werk van Olivier Sueur, Director Compliance bij PWC. Het Stimuleringskader Integere Organisatie biedt daarbij praktische handvatten. Sueur rondde in het najaar van 2015 de leergang SIO succesvol af. Daarna is hij actief betrokken geweest bij een revisie van het SIO normenkader. Het aangescherpte normenkader sluit beter aan bij de situatie van op integriteitsgebied gereguleerde organisaties zoals banken, verzekeraars en trustkantoren.

Vanuit mijn werk als Director Compliance volg ik de ontwikkelingen op het gebied van integriteitsmanagement nauwgezet. De introductie van het SIO heb ik ook met belangstelling gevolgd. Wat mij aanspreekt in het SIO is het integrale karakter. Het SIO richt zich niet alleen op het naleven van wet- en regelgeving, maar juist de organisatiecultuur vormt het vertrekpunt voor het kader.

‘Van een focus op controle naar een focus op cultuur’

Als Director Compliance ben ik o.a. actief in het adviseren van financiële instellingen op het gebied van integriteit en ethiek. Financiële instellingen hebben te maken met veel wet- en regelgeving op het gebied van integriteit waarbij zij onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank. Daardoor voelen zij niet vaak de behoefte om ‘nog meer’ te doen naast het voldoen aan alle wet- en regelgeving.
Het SIO biedt een praktisch kader dat uitgaat van de organisatiecultuur en op een vanzelfsprekende manier ook ‘het voldoen aan de regels’ meeneemt. Doordat de focus ligt op de eigen visie van de organisatie en het stimuleren van gedrag, wordt intrinsieke motivatie bevorderd, waardoor het naleven van wet- en regelgeving minder beschouwd wordt als een extern opgelegde verplichting.

Dat zorgt ervoor dat het voldoen aan wet- en regelgeving voor financiële instellingen een minder grote druk wordt.

In de financiële sector wordt het terrein dat voorheen alleen compliance heette, nu vaak ethiek & compliance of cultuur & compliance genoemd. Je ziet daarin dus ook al een verbreding ontstaan. Onze opdrachtgevers worstelen met het vraagstuk van integriteit en het concrete instrumentarium dat er voor handen is. Een aantal van onze opdrachtgevers heeft al een denkraam op het gebied van integriteit, maar vaak zie je dat dat niet volledig is, of dat bepaalde onderwerpen minder aandacht krijgen. Het SIO biedt een volledige en integraal kader om het bestaande denkraam eventueel mee aan te vullen. Daarmee draagt het SIO bij aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en een breed gedragen integriteitsstandaard.

‘Het SIO nog relevanter voor financiële instellingen’

Na afloop van de leergang heb ik aangegeven hoe het SIO aangescherpt kan worden, waardoor het kader nog relevanter wordt voor bijvoorbeeld financiële instellingen. Daardoor heeft de Stichting mij gevraagd mee te werken aan een gereviseerde versie waarin ook rekening is gehouden met de grote hoeveelheid wet- en regelgeving waar bepaalde organisaties, zoals financiële instellingen, aan moeten voldoen. In bedrijfstakken waarin veel ‘moet’, kan het SIO dankzij haar integrale karakter helpen uit de ‘kramp’ te komen.

‘Vakkennis over integriteit vergroten’

Om mijn vakkennis op het vlak van integriteitsmanagement te vergroten ben ik de leergang SIO gaan volgen. Het was een inspirerende en leerzame leergang met aandacht voor theoretische verdieping en actuele integriteitscases. Deze cases hebben we geanalyseerd aan de hand van het SIO en dat maakte zichtbaar hoe het SIO praktische handvatten biedt voor het effectief managen van integriteit.

Over PwC

PwC is een dienstverlenende organisatie en biedt assurance-, belasting- en adviesdiensten. Door de brede aard van de organisatie, wordt het thema integriteit vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Bij PwC in Nederland werken ongeveer 4400 mensen met elkaar samen vanuit twaalf vestigingen.