Wat is het SIO?

puzzel sioHet Stimulerings kader Integere Organisatie - kortweg het SIO - is een uniek, alles omvattend integriteitsmanagementsysteem dat preventief werkt. Het SIO is toepasbaar voor elke organisatie. Klik hier voor meer informatie. 

Opleiding en training

education module
De Leergang SIO is een 5-daags interactief opleidings- programma dat de mogelijkheid biedt om de kennis en vaardigheden te verwerven voor het implementeren van het SIO in de eigen organisatie of in organisaties van derden. Klik hier voor meer informatie.

Community of Practice

Community of practice moduleDe Community of Practice (CoP) is opgezet als community platform voor professionals die de Leergang SIO van de Stichting SIO hebben gevolgd. Hier wordt relevante informatie gedeeld over integriteit. Klik hier voor meer info en de lijst met vrijwillige organisatoren.

dsc 0187 2Woensdag 18 mei organiseerde de Stichting Stimuleringskader Integere Organisatie (Stichting SIO) een seminar voor toezichthouders in het AFM-gebouw. In een volle zaal werd onder voorzitterschap van  Theodor Kockelkoren (oud AFM bestuurder) met de deelnemers verkend hoe het SIO-kader door toezichthouders ingezet kan worden. Bij het seminar waren toezichthouders aanwezig van onder andere de AFM, DNB, ACM, ILT en de Autoriteit Persoonsgegevens. 

dsc 0161De dag werd geopend door Michèle Blom, Directeur-Generaal bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij deed een oproep aan de aanwezige toezichthouders om vooral met het SIO kader aan de slag te gaan.

Vervolgens vertelden Maarten Westermann (KPN) en Mirjam Bakker (SBM Offshore) over hun reis door het integriteitslandschap en de hindernissen die zij hebben moeten overwinnen. De presentaties van KPN en SBM Offshore gaven een goed beeld van hoe de samenwerking met toezichthouders kan verlopen. Maarten Westerman had in dat kader drie lessen:  
 
  1. Wees transparant: Meld incidenten aan de toezichthouder, accepteer de maatregelen en ga ervan uit dat op de lange termijn dit gedrag lonend is;
  2. Verandering komt in kleine stappen: Neem vaak contact op, ga niet aan de haal met aannames en beeldvorming;
  3. 'When the sun shines you buy an umbrella': Houd altijd contact met de toezichthouder, ook als er geen incidenten zijn.
Vanuit de toezichthouders gaven Mirea Raaijmakers (DNB) en Harman Korte (AFM) inzicht in hoe zij toezicht houden op integriteit en hoe zij zelf het besef hebben een voorbeeldrol te hebben. Mirea benadruktedsc 0160 het belang van het moreel klimaat en hoe er wordt omgegaan met fouten en de belangrijke rol van het middenmanagement hierin. Beiden toezichthouders waren enthousiast over het preventieve karakter van het SIO kader, de integraliteit en de gestructureerdheid ervan.

dsc 0159Andrée van Es reflecteerde vervolgens op persoonlijke wijze op de presentaties en beschreef beeldend hoe het thema integriteit voor politici in het uitoefenen van hun functies veel belangrijker is geworden. De voorzitter van de stichting, oud AFM voorzitter Arthur Docters van Leeuwen, sloot de bijeenkomst af met de stelling dat we aan het begin staan van de opwaardering van het begrip integriteit, waarbij de maatschappelijke acceptatie van 'de mantel der liefde' naar 'de brandstapel' is gegaan. Hij prikkelde de toezichthouders door te stellen dat hij reacties van toezichthouders voorzichtig vindt.