Wat is het SIO?

puzzel sioHet Stimulerings kader Integere Organisatie - kortweg het SIO - is een uniek, alles omvattend integriteitsmanagementsysteem dat preventief werkt. Het SIO is toepasbaar voor elke organisatie. Klik hier voor meer informatie. 

Opleiding en training

education module
De Leergang SIO is een 7-daags interactief opleidings- programma dat de mogelijkheid biedt om de kennis en vaardigheden te verwerven voor het implementeren van het SIO in de eigen organisatie of in organisaties van derden. Klik hier voor meer informatie.

Community of Practice

Community of practice moduleDe Community of Practice (CoP) is opgezet als community platform voor professionals die de Leergang SIO van de Stichting SIO hebben gevolgd. Hier wordt relevante informatie gedeeld over integriteit. Klik hier voor meer info en de lijst met vrijwillige organisatoren.

Wat voor bedrijf zou je willen zijn? Wat is je ambitie? Welke waarden vind je belangrijk en hoe worden die waarden vertaald naar een integere bedrijfscultuur en gedrag? Deze vragen en meer komen aan bod in ronald jeurissen 4 januari 2010het Stimuleringskader Integere Organisatie. ‘Het mooie van de SIO-norm is het aspirationele deel waarin juist de ambitie van het bedrijf het vertrekpunt is voor integriteitsmanagement.’ Aldus Ronald Jeurissen, professor Business Ethics aan Nyenrode Business Universiteit en een van de grondleggers van het SIO kader.

Ongeveer zeven jaar geleden ontwikkelde Ronald samen met Maarten de Jong en Bastiaan Odijk, het Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO). Maarten de Jong die hiervoor oprichter en directeur was van 'The Department of Institutional Integrity' binnen The World Bank in Washington, kwam net terug naar Nederland. Hij had de ambitie om alles op het gebied van integriteitsmanagement in kaart te brengen. ‘En die ambitie sprak mij en mijn wetenschappelijke achtergrond aan. In Nederland werd veel gesproken over ethiek en er waren ook wel wat initiatieven, maar een systeem om integriteit te managen was er nog niet. Ondanks het onontgonnen terrein, hebben we als team in een relatief korte tijd een stevige basis gelegd voor het SIO.’

“Integriteit is het hart van compliance”

Het SIO onderscheidt meerdere ontwikkelniveaus waarop je integriteit kunt managen. Er is een basisniveau waarbij voldaan moet worden aan een aantal minimale verplichtingen, zoals het in kaart brengen van de relevante wet- en regelgeving. De andere kant van het kader is het aspirationele deel dat niet uitgaat van verplichtingen, maar juist de ambitie van de organisatie als vertrekpunt heeft. Vragen die dan aan de orde komen zijn: Wat voor organisatie zou je willen zijn? Wat is je ambitie en welke waarden vloeien voort uit die ambitie? Hoe vertaal je die waarden naar een integere bedrijfscultuur? Wat is het morele kompas binnen jouw organisatie?

“Als je als organisatie helder hebt wat je gaaf vindt om te doen, dan is voldoen aan de wet- en regelgeving vaak een logisch gevolg”

Die vertaalslag van waarden naar een integere bedrijfscultuur verschilt per organisatie. De context van het bedrijf bepaalt waar de focus van het bedrijf ligt op het gebied van integriteitsmanagement. Zo kan binnen een technisch productiebedrijf integriteit op het gebied van veiligheid een belangrijke rol spelen, terwijl die focus binnen een dienstverlenende instelling op het gebied van klantbenadering ligt. Integriteit en compliance zijn met elkaar verweven. Als je als organisatie helder hebt wat je gaaf vindt om te doen, dan is voldoen aan de wet- en regelgeving vaak een logisch gevolg.

Toch wordt integriteit nog vaak ad hoc gemanaged en wordt er niet vanuit het volledige SIO kader. Er lijkt nog wat voorzichtigheid te zijn, waardoor er gebruik gemaakt wordt van onderdelen van het SIO, zoals bijvoorbeeld de cultuurscan. Gaandeweg komen daar dan onderdelen bij. Wel krijgt integriteitsmanagement steeds meer belangstelling en we merken dat de interesse voor het SIO toeneemt. Consumenten eisen transparantie en willen het naadje van de kous weten over bijvoorbeeld processen in het ziekenhuis en de samenstelling van producten in de supermarkt. Die informatie is er en wordt steeds beter toegankelijk dankzij vergaande automatisering. Integriteitsmanagement wordt dus ook steeds belangrijker en daarmee verwacht ik dat de voorzichtigheid die momenteel nog binnen organisaties heerst, in de nabije toekomst zal afnemen.