Wat is het SIO?

puzzel sioHet Stimulerings kader Integere Organisatie - kortweg het SIO - is een uniek, alles omvattend integriteitsmanagementsysteem dat preventief werkt. Het SIO is toepasbaar voor elke organisatie. Klik hier voor meer informatie. 

Opleiding en training

education module
De Leergang SIO is een 7-daags interactief opleidings- programma dat de mogelijkheid biedt om de kennis en vaardigheden te verwerven voor het implementeren van het SIO in de eigen organisatie of in organisaties van derden. Klik hier voor meer informatie.

Community of Practice

Community of practice moduleDe Community of Practice (CoP) is opgezet als community platform voor professionals die de Leergang SIO van de Stichting SIO hebben gevolgd. Hier wordt relevante informatie gedeeld over integriteit. Klik hier voor meer info en de lijst met vrijwillige organisatoren.

gerard6Gebiedscoöperatie O-gen is een ondernemende organisatie met een missie. Het verbinden van maatschappelijke organisaties, overheden, terreineigenaren, ondernemers, bedrijven en particulieren in de Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Om zo innovaties tot stand te brengen, de economie te stimuleren en het gebied aantrekkelijk te maken om te wonen, te werken en te ondernemen.
Gerard van Santen is directeur- bestuurder bij dit innovatieve bedrijf wat drie jaar geleden als coöperatie is opgericht vanuit een al bestaande stichting. Van Santen rondde de leergang SIO in het najaar 2016 succesvol af.

Tijdens mijn MBA studie aan de Nyenrode universiteit merkte ik steeds meer hoe belangrijk leren en ontwikkelen is. Daar is het coöperatief denken ook ontstaan en wist ik meteen, dit is iets voor ons. Toen is het snel gegaan, binnen een jaar is de omslag gemaakt van een stichting naar een gebiedscoöperatie. De diversiteit is groot maar je herkent ons het beste aan wat we doen, de concrete projecten. Zo zijn we bezig met het aanleggen van mountainbike paden op de heuvelrug, het oprichten van een bezoekerscentrum bij de Grebbelinie in Renswoude, proberen we te zorgen voor breedband in de buitengebieden en hebben we  een MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) label voor agrarische ondernemers in ons gebied ontwikkelt.
Dit zijn behoeften vanuit de gemeenschap, aangegeven door ondernemers, terreineigenaren of soms publieke partijen. Ook proberen we vanuit onszelf ideeën te initiëren.

'Het voelt weleens alsof je in een glazen kooi zit'

Alles wat we doen wordt in samenwerking met onze leden gedaan, dat zijn er op dit moment 250. De ledenraad, stuurt de koers en het werk van O-gen en controleert dit. De financiering van enkele projecten komen uit de provincies en gemeenten. Doordat je zo in het zicht van de leden werkt, voelt dat weleens alsof je in een ‘glazen kooi’ zit. Dat maakt het uitdagend maar soms ook spannend. Publieke organen moeten immers rekenschap afleggen dus de vraag is altijd of je alles op de juiste manier aanpakt.  Doordat we met veel verschillende stakeholders te maken hebben begon de behoefte te ontstaan om te kijken naar hoe we het thema Integriteit konden vormgeven binnen onze coöperatie. Op Nyenrode had ik al kennis gemaakt met Ronald Jeurissen, Professor in Business Ethics en medeoprichter en -ontwikkelaar van het SIO. Zijn tip was om de leergang bij Stichting SIO te gaan volgen en kijken welke elementen er binnen het normenkader aanwezig zijn om in te zetten binnen ons eigen bedrijf.

'Het gevoel dat het geen zuivere koffie is'

Persoonlijk vind ik mooie van het SIO kader de term 'uitlegbaar'. Ik wil altijd kunnen uitleggen welke keuzes zijn gemaakt en waarom. Per casuïstiek maak je altijd bepaalde afwegingen en is het van belang dat je altijd kunt aantonen dat er integer is gehandeld. Mijn doel na het volgen van de leergang is dan ook om dit soort elementen van bedrijfsvoering vast te leggen in een regelement. 
We hebben bijvoorbeeld moeilijke gesprekken gehad met partijen die aangaven niet lid te willen worden omdat ze het gevoel hadden dat deze vorm van publiek-private samenwerking geen zuivere koffie is. Dat is even slikken, maar achteraf heeft het ons veel gebracht. Dit soort gesprekken houdt je scherp en maakt dat je goed blijft kijken naar je eigen handelen. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat we Integriteit workshops houden met leden om samen met hun "ons" Sio kader en regelement op te stellen. De eerste workshop heeft inmiddels plaatsgevonden en was  zeer positief voor zowel de deelnemers als mijzelf. Met elkaar nadenken wat het grijze gebied is en draagkracht creëren op dit onderwerp is van essentieel belang.

'Een must voor algemeen management en bestuurders'

De praktische maar ook theoretische handvatten dat het SIO biedt, helpen enorm om in het grijze gebied te overleven, want zo zie ik integriteit ook grotendeels. Daarnaast is de mix van deelnemers in de leergang erg interessant. Door de diversiteit ontstaan er waardevolle discussies. Wat mij betreft is dit niet enkel voor professionals aan te raden, maar juist ook een must voor algemeen management en bestuurders!